در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • On legal bases for legal recognition of the value of life, human dignity, and the right to life of a child at the stage of prenatal development / Sur les fondements juridiques de la reconnaissance juridique de la valeur de la vie et de la dignité humaine et du droit à la vie de l’enfant au stade prénatal du développement

    Ponkin I.V. Ponkina A.A. Yeremyan V.V. Kouznetsov M.N.

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read