در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов ''Информатика и вычисл. техника''

    Сергиенко А.Б.

Click on cover to enlarge.
13 - 15Hours to read