در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Чувствительность в оптимизации: для студентов вузов, обучающихся по специальности 010200 ''Прикладная математика и информатика'' и направлению 510200 ''Прикладная математика и информатика''

    Измаилов А.Ф.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read