• Hirotaka Nakayama (auth.) Shigeru Obayashi Kalyanmoy Deb Carlo Poloni Tomoyuki Hiroyasu Tadahiko Murata (eds.)