• Dr. Shengxiang Yang (auth.) Dr. Shengxiang Yang Dr. Yew-Soon Ong Dr. Yaochu Jin (eds.)