• A.N. Parshin I.R. Shafarevich V.L. Popov T.A. Springer E.B. Vinberg