در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • A la recherche de la topologie perdue: I Du côté de chez Rohlin, II Le côté de Casson (Progress in Mathematics (Birkhauser Boston))  French

    Lucien Guillou Alexis Marin

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read