×
  • Fuzzy Systems and Knowledge Discovery: Third International Conference, FSKD 2006, Xi’an, China, September 24-28, 2006. Proceedings

    QingE Wu Tuo Wang YongXuan Huang JiSheng Li (auth.) Lipo Wang Licheng Jiao Guanming Shi Xue Li Jing Liu (eds.)

Click on cover to enlarge.
30 - 32Hours to read