در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Элементы численных методов: Учеб. пособие для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности ''Математика'' группы '' Пед. специальности''

    Исаков В.Б.

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read