• A. Barlotti A. Bichara P.V. Ceccherini and G. Tallini (Eds.)