در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Теория автоматического управления: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. бакалавров и магистров ''Автоматизация и упр.'' и направлению подгот. дипломир. специалистов ''Автоматизация и упр.''

    Ким Д.П.

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read