• Nikolay V. Kirianaki Sergey Y. Yurish Nestor O. Shpak Vadim P. Deynega