در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 线性代数与矩阵论(Linear Algebra and the Theory of Matrices)

    许以超(Yichao Xu)

Click on cover to enlarge.
11 - 13Hours to read