در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • A Dictionary of the Targumim, Talmud Babli and Talmud Yerushalmi, and the Midrashic literature

    Marcus Jastrow

Click on cover to enlarge.
40 - 42Hours to read