در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Гуманизация профессиональной деятельности учителя как фактор духовно-нравственного воспитания учащихся(Диссертация)

    Рыбина Г.В.

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read