×
  • Advances in Neural Networks – ISNN 2007: 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part III

    Nan Jiang Yixian Yang Xiaomin Ma Zhaozhi Zhang (auth.) Derong Liu Shumin Fei Zengguang Hou Huaguang Zhang Changyin Sun (eds.)

Click on cover to enlarge.
27 - 29Hours to read