• Si Wu Jianfeng Feng Shun-ichi Amari (auth.) Jun Wang Zhang Yi Jacek M. Zurada Bao-Liang Lu Hujun Yin (eds.)