×
  • Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006, Heraklion, Crete, Greece, May 18-20, 2006. Proceedings

    Nikolaos Bourbakis (auth.) Grigoris Antoniou George Potamias Costas Spyropoulos Dimitris Plexousakis (eds.)

Click on cover to enlarge.
14 - 16Hours to read