در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Экономическая информатика : Учеб. для студентов экон. специальностей и преподавателей вузов.

    Под ред. П. В. Конюховского, Д. Н. Колесова Конюховский, Павел Владимирович ред.

Click on cover to enlarge.