در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Стандартизация и управление качеством продукции: самооценка. Монография

    Соседова Я.Г. Герасимов Б.И. Сизикин А.Ю.

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read