• Atsuyuki Okabe Barry Boots Kokichi Sugihara Dr Sung Nok Chiu Sung Nok Chiu