در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Разностные уравнения : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям ''Экономика'', ''Менеджмент'', ''Бизнес-информатика'' и специальности ''Логистика''

    Романко Василий Кириллович

Click on cover to enlarge.