در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Вертикальная миграция и прогноз крупных перспектив промышленной нефтегазоносности пермотриасового комплекса отложений Прикаспийской впадины

    Бакиров К.Х. Курманов С.К. Чимбулатов М.А. Корнеев В.И. Огай Б.А. Чанышев Р.Х. Хабибуллин Э.Г.

Click on cover to enlarge.