• Koji Tsuda Elisabeth Georgii (auth.) Hiroshi Mamitsuka Charles DeLisi Minoru Kanehisa (eds.)