• Nobuyoshi Kosaka Yusuke Yoshioka Keitaro Hagiwara (auth.) Nobuyoshi Kosaka (eds.)