در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Ярославль

    Автор-составитель П.И.Козлов. Глава «Памятники архитектуры и живописи» написана Л.Д.Лапкиной (архитектура) и Т.Е.Казакевич (живопись). Художник Г.С.Никитин.

Click on cover to enlarge.