در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность [Учеб. пособие для вузов по направлению ''Авиа- и ракетостроение'' спец. ''Авиац. двигатели'']

    Чегодаев Д.Е. Мулюкин О.П.

Click on cover to enlarge.
4 - 5Hours to read