در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник: для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500 ''Бухгалтерский учет, анализ и аудит''

    В.Ф. Палий

Click on cover to enlarge.
11 - 13Hours to read