در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Введение в специальность: Рабочая программа, методические указания к изучению дисциплины (направление подготовки дипломированного специалиста: 653800 - ''Стандартизация, сертификация и метрология'', направление подготовки бакалавра: 552200 - ''Метрология, стандартизация и сертификация'')

    Шишкин И.Ф.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read