در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Азотирование и карбонитрирование

    Р.Чаттерджи-Фишер Ф.-В.Эйзелл Р.Хоффманн Д.Лидтке X.Малленер В.Рембгес А.Шрайнер Г.Велкер. Перевод с немецкого В.А.Федоровича. Под редакцией А.В.Супова.

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read