در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Metallogeny and Petrogenesis of Lamprophyres in the Mid-European Variscides: Post-Collisional Magmatism and Its Relationship to Late-Variscan Ore Forming Processes in the Erzgebirge (Bohemian Massif)

    T. Seifert

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read