در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Машиностроение : энциклопедия в 40 томах.   Теоретическая механика. Термодинамика. Теплообмен (МЭ, том I-2)

    Фролов К.В.

Click on cover to enlarge.
13 - 15Hours to read