در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Текстильное материаловедение Учеб. пособие [по специальностям ''Технология прядения'', ''Технология ткачества'', ''Технология трикотаж. пр-ва'']

    А.Ф. ДАВЫДОВ

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read