در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Топливные элементы. (Kalte verbrennung, 1962)

    Э.Юсти А.Винзель. Перевод с немецкого И.Г.Гуревича Л.А.Матусевич В.Ш.Паланкера и А.И.Яременко. Перевод с английского Е.Г.Кузнецовой. Под редакцией А.В.Лыкова и В.С.Багоцкого.

Click on cover to enlarge.
7 - 8Hours to read