در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Ядерный синтез с инерционным удержанием: современное состояние и перспективы для энергетики

    Баско М.М. Шарков Б.Ю. Забродин А.В. Гуськов С.Ю. Диденко А.Н. Имшенник В.С. Кошкарев Д.Г. Масленников М.В. Медин С.А. Недосеев С.Л. Смирнов В.П. Субботин В.И. Феоктистов Л.П. Харитонов В.В. Чуразов М.Д.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read