در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Электроснабжение промышленных предприятий [Учебник для вузов по спец. "Электропривод и автоматизация пром. установок"]

    Федоров, Анатолий Анатольевич Ристхейн, Эндель Михкелевич авт

Click on cover to enlarge.