• Qiong Liu You Yang Xu Wang Liujuan Cao (auth.) Shipeng Li Abdulmotaleb El Saddik Meng Wang Tao Mei Nicu Sebe Shuicheng Yan Richang Hong Cathal Gurrin (eds.)