در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Компьютерные инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО ''Информатизация образования'', 1999, №2, С.13-16. ''Оптический конструктор'' - пример моделирующей программы

    Колинько К.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read