×
  • Historya polska w Ameryce : poczatek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie)

    wszechstronnie opisał X. Wacław Kruszka.

Click on cover to enlarge.
6 - 7Hours to read