• wszechstronnie opisał X. Wacław Kruszka.

3 - 4Hours to read