در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 'Аль-Фараби. Комментарии к ''Альмагесту'' Птолемея. Первая часть''

    Абу Наср Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки

Click on cover to enlarge.
12 - 14Hours to read