×
  • فناوری اطلاعات در مدیریت: دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی

    افرایم مک لین

Click on cover to enlarge.
31 - 33Hours to read