در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Blood Filtration and Blood Cell Deformability: Summary of the proceedings of the third workshop held in London, 6 and 7 October 1983, under the auspices of the Royal Society of the Medicine and the Groupe de Travail sur la Filtration Erythrocitaire

    J. A. Dormandy (auth.)

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read