در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 2-(31,15,7), 2-(35,17,8) and 2-(36,15,6) designs with automorphisms of odd prime order, and their related Hadamard matrices and codes

    Bouyukliev I. Fack V. Winne J.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read