در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Смешанные знаки трёх частей мироздания . Факсимиле ксилографа

    Вступительная статья перевод с тангутского А. П. Терентьева-Катанского под редакцией М. В. Софронова. Реконструкция текста предисловие исследование и комментарий М.В.Софронова.

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read