در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • История гражданской войны в СССР. Упрочение советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны (ноябрь 1917 г. - март 1919 г.).

    В составлении и подготовке тома участие принимали: П.А.Голуб М.В.Искров Н.Ф.Кузьмин А.И.Мельчин С.Ф.Найда Ю.Н.Петров Л.М.Спирин Н.И.Шатагин С.Н.Шишкин. Редакционная комиссия тома: Н.Ф.Найда Г.Д.Обичкин. Ю.П.Петров А.А.Стручков Н.И.Шатагин.

Click on cover to enlarge.
17 - 19Hours to read