در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • История гражданской войны в СССР. Решающие победы Красной Армии над объединенными силами Антанты и внутренней контрреволюции (март 1919 г. - февраль 1920 г.).

    В составлении и подготовке тома участие принимали: Г.Г.Алахвердов П.А.Голуб В.С.Кириллов П.С.Кольцов Н.Ф.Кузьмин А.И.Мельчин С.Ф.Найда Д.В.Ознобишин Ю.Н.Петров М.В.Рыбаков Л.М.Спирин Н.И.Шатагин С.Н.Шишкин А.Э.Экштейн. Редакционная комиссия тома: Н.Ф.Найда Г.Д.Обичкин. А.А.Стручков Н.И.Шатагин С.Н.Шишкин.

Click on cover to enlarge.
10 - 12Hours to read