در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Новейшая судебная практика по трудовому законодательству с комментариями трудовой договор и его расторжение, материальная ответственность сторон трудового договора, дисциплина труда, споры о взыскании заработной платы и компенсации в связи с задержкой ее выплаты, споры о дискриминации в сфере труда: [практическое пособие]

    Бойкова О. С.

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read