• Genadiy Pivnyak Volodymyr Bondarenko Iryna Kovalevs'ka Mykhaylo Illiashov