×
  • Artificial Market Experiments with the U-Mart System

    Yoshinori Shiozawa Yoshihiro Nakajima Hiroyuki Matsui Yuhsuke Koyama Kazuhisa Taniguchi Fumihiko Hashimoto

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read